Vizyon Misyon

KIYMETLİM ANAOKULU

Kıymetlim Kreş ve Anaokulu olarak vizyonumuz;

Çağdaş ve gelişmiş bir Türkiye için geleceğimiz olan çocuklarımıza uluslar arası standartlar doğrultusunda eğitim olanağı sağlayarak, ırkı, rengi, dini ne olursa olsun insana insan olduğu için değer veren ve kardeş kabul edip, kendi hak ve özgürlüğü kadar başkalarının da hak ve özgürlüğünü tanıyan bireyler yetiştirmek ve böylece Türkiye’nin önde gelen okul öncesi eğitim kurumları arasında yer almaktır.

Kıymetlim Kreş ve Anaokulu olarak misyonumuz;

Çocuklarımızın duygusal, sosyal, bedensel, ahlaki, zihinsel, kişilik gelişimlerine duyarlı olarak düzenlenmiş eğitim programlarını her zaman güncel tutmak, geliştirmek ve geliştirilen eğitim programını güvenilir, sağlıklı ve donanımlı bir çevre hazırlayarak desteklemek, aile ile pozitif ve katılımcı ilişkiler kurarak çocuğun sağlıklı gelişimi için işbirliği yapmak, çocuklarımızı ilkokula ve daha sonra hayata hazırlayarak, yaratıcı, özgüvenli, çevre bilincine sahip, kendi ve başkalarının hakkını koruyan, tanıyan saygılı bireyler yetiştirmektir.