İlkelerimiz

KIYMETLİM ANAOKULU

İLKELERİMİZ

Kıymetlim Okul Öncesi Eğitim Merkezi olarak ilklerimiz şunlardır;

- Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek,

- Çocuklarımıza anne, baba ve vatan sevgisi aşılamak,

- İnsan haklarına duyarlı, aklı ilimle ve doğa sevgisi dolu fertler yetiştirmek,

- Dürüst, çalışkan, hoşgörü ve diyalog sahibi, kendine güvenen, yaratıcı ve araştırmacı bireyler yetiştirmek,

- Çocuklarımıza düşüncelerini özgürce ifade etmeyi içten inandıklarını samimice söylemelerini ve başkalarının düşüncelerine saygı duymalarını öğretmek,

- Yardımlaşmayı bilen, sevgi, merhamet, dostluk, kardeşlik gibi bir milleti millet eden davranışları kazandırmak,

-Yirminci yüzyılın gerektirdiği bütün olanakları çocuklarımıza sağlayarak görüş açılarını genişletmek,